Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

State Conservatory of Thessaloniki (Greek - English letter of demands)


ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ

Η γενικότερη κρίση απειλεί βαθιά πια και την ύπαρξη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ).

Ζωτικά τμήματα οργάνων δεν λειτουργούν, οι καθηγητές στην πλειοψηφία τους και το υπόλοιπο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιανουάριο του 2011, η αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων είναι πια δυσβάστακτη.

Το ΚΩΘ προσέφερε γενιές μουσικών, καλλιτεχνών της πράξης, θεωρητικών και παιδαγωγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ξεπήδησε από τους κόλπους του.

Μια πυκνή συναυλιακή δραστηριότητα γνώρισε στην πόλη τον γοητευτικό κόσμο της σοβαρής μουσικής.

Το νομικό πρότυπο του ΚΩΘ λειτουργεί ως πρότυπο για όλα τα ωδεία της χώρας.

Και βέβαια, όσοι νέοι και νέες ασχολούνται με την μουσική, αναδεικνύουν την φαντασία τους, πλαταίνουν την οργάνωση της σκέψης τους, καλλιεργούν την ευαισθησία τους.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μην καταστραφεί ό,τι με στερήσεις και αυτοθυσία στήθηκε από το 1914 στην πόλη για την ουσιαστική μουσική παιδεία.

Να εξακολουθήσει η ζείδωρη χρηματοδότηση του έργου του ΚΩΘ με συνέπεια, συνέχεια και σεβασμό.

Να ξαναβρεθούν η παιδεία και η τέχνη στην προτεραιότητα που τους αξίζει.

Δημήτρης Ιωάννου
Καθηγητής ΚΩΘ

THE AMPUTATED STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI FIGHTS FOR SURVIVAL

The grobal crisis is now a big threat to the existence of the State Conservatory of Thessaloniki (SCT).

Vital courses of instruments have been shut down, most music teachers and the rest of the assistant staff with limited time business agreements remain unpaid since January of 2011, covering of directly incurred costs has become unbearable.

The SCT has trained generations of musicians, artists of performance, theorists and educators who are now active in Greece and abroad.

The State Symphony Orchestra of Thessaloniki was conceived and created by musicians of the SCT.

A dense performing activity introduced the city to the charming world of serious music.

The legal framework of the SCT is the model for every other conservatory of Greece.

And of course, all young people who study music, use their imagination more often, broaden their horizons, organize their thoughts more efficiently and cultivate their sensitivity.

WE ASK

That everything that was created through self-sacrifice and hardships in 1914 for the music education of the city not be destroyed.

That the life-sustaining funding of the SCT and its projects not be stopped but delivered with consistency, continuity and respect.

That education and art become top priorities in our lives once again.

 Dimitris Ioannou
Teacher at SCT


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου